Ha már régen gondolkodsz rajta, hogy fel kellene újítani a lakásodat / házadat, esetleg lakáshitel felvételét tervezted, de eddig nem volt rá anyagi lehetőséged, viszont van legalább 1 gyermeked (12. betöltött magzati héttől 25 éves korig, vagy megváltozott munkaképességű gyermek után 25 év felett is), akkor ezt a támogatást Neked találták ki. Ha nem rendelkezel jelenleg elégséges anyagi forrással ahhoz, hogy előfinanszírozd a felújítást, akkor pedig lehetőséged van kedvezményes, 3%-os hitelt igénybe venni a felújításhoz maximum 6 M Ft értékben, maximum 10 éves futamidőre.

A hitelfelvétellel kapcsolatos ügyintézésében szívesen segítek Neked, mely szolgáltatás számodra a kapcsolatfelvételtől a folyósításig 100%-ban ingyenes!

Ehhez vedd fel velem a kapcsolatot az ezen az oldalon található űrlap kitöltésével.

De mindenek előtt lássuk, mik a főbb tudnivalók a támogatással kapcsolatban!

 

Az otthonfelújítási támogatás igénylésének időtartama, összege

Az otthonfelújítási támogatás utófinanszírozásban, a benyújtott számlák alapján vehető igénybe 2021. január 1-től 2022. december 31 között benyújtott számlákra. A számlákat és a támogatás igénylést csak 1-szer lehet igényelni, a legutolsó felújítási munkálat befejezéséről szóló számla keltezésétől számított 60 napon belül.

A támogatás összege a felújítás teljes költségének 50%-a, de maximum 3.000.000 Ft lehet. További fontos kitétel, hogy a benyújtott számláknak legalább a teljes költségvetés 25%-ban kell anyag / munkadíj számlákat tartalmaznia a maximális visszatérítéshez azzal a további feltétellel, hogy a visszaigényelt támogatás összegén belül 50%-50%-nak kell lennie az anyag – munkadíj számláknak . Nézzünk néhány példát:

1. Felújítás teljes költsége: 6 000 000 Ft

Anyagköltség: 3 000 000 Ft

Munkadíj: 3 000 000 Ft

Kifizethető támogatás: 3 000 000 Ft

Mivel a támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj arányára 50-50 % a feltétel, a 1.500.000 – 1.500.000 Ft-tal teljesül, tehát jár a maximális összeg.

2. Felújítás teljes költsége: 4 500 000 Ft

Anyagköltség: 3 500 000 Ft

Munkadíj: 1 000 000 Ft

Kifizethető támogatás: 2 000 000 Ft

A maximális támogatási összeg 2 250 000 Ft lenne, de mivel a munkadíj csak 1 000 000 Ft, az 50-50% feltételhez az anyagköltségből is csak 1 000 000 Ft vehető figyelembe, így a kifizethető támogatás összege: 2 000 000 Ft.

3. Felújítás teljes költsége: 1 500 000 Ft

Anyagköltség: 1 500 000 Ft

Munkadíj: 0 Ft

Kifizethető támogatás: 0 Ft

A kifizethető támogatás 750 000 Ft lehetne, ha legalább 375.000,- Ft összegű munkadíj számla is benyújtásra került volna. Tekintettel arra, hogy ebben az esetben az egyik költség a lehetséges támogatási összeg 50 %-a alatt van, az 50-50%-os szabály semmiképpen nem érvényesülhet, így támogatás nem fizethető ki.

Ez egyben azt is jelenti, hogy egyáltalán nem tudnak majd támogatásban részesülni azok, akik saját maguk végeznék el a felújítást, például maguk kicserélnék a zuhanykabint, kifestenék a lakást és összeraknának egy konyhabútort új konyhagépekkel.

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

Nem fogadható el az olyan számla, amelyet az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény kapcsán már elszámolt.

Az igénylő büntetőjogi felelőssége mellett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a felújítással érintett lakásra korábban a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vett-e, és amennyiben igen, akkor az ahhoz kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetést, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt számlák másolatát a kérelemhez csatolja.

Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összege.

 

Igénylési feltételek:

– házastársak vagy élettársak közösen, együttesen igényelhetik a támogatást

– alapfeltétel, hogy legyen legalább egy, 12. magzati hetet betöltött gyermek, vagy már meglévő, maximum 25 éves gyermek (25 év fölötti gyermek csak abban az esetben vehető figyelembe, ha megváltozott munkaképességű.

– legalább 1 éve az igénylőknek és legalább 1 gyermeküknek állandó lakcímként a felújítandó ingatlan kell, hogy otthonukként be legyen jelentve. Kivételek:

 • hetet betöltött magzat esetén (neki nyilván nincs lakcímkártyája, de a szülőkre továbbra is érvényes a fenti kitétel)
 • amennyiben az ingatlan 1 éven belül került legalább 50%-ban a tulajdonukba
 • amennyiben gyermekük 1 éven belül született
 • amennyiben az ingatlan 1 éven belül épült és kapott használatbavételi engedélyt

– az igénylő, illetve a kiskorú gyermek – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek

– az igénylők legalább egyikétől TB jogviszony igazolás az elmúlt 1 évre (max 30 napos megszakítással egyhuzamban). Ha az igénylő nyugdíjas, vagy végleges GYOD-ban / otthongondozási díjban részesül, akkor is jogosult a jogviszony igazolásra.

– egy ingatlanra egy tulajdonos csak egyszer igényelheti a támogatást. Amennyiben a jelenlegi tulajdonos igényelte azt, majd az ingatlant eladja és az új tulajdonos is megfelel a feltételeknek, akkor ugyanarra az ingatlanra, ő is igényelheti. (Viszont fontos kitétel, hogy az új tulajdonos a réginek ebben az esetben nem lehet PTK szerinti közeli hozzátartozója!)

– az igénylő(k)nek nincs a NAV-nál nyilvántartott köztartozása

– a felújításban érintett ingatlan nem lehet osztatlan közös tulajdon (kivéve, ha van ügyvédi megosztási szerződés, ebben az esetben jogi szempontból önálló ingatlannak számít is igényelhető rá a támogatás.)

Ha a szülők lakóhelye nem azonos, akkor az a szülő jogosult a támogatás igénybevételére, akinél a gyermek(ek) állandó lakcíme van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermek sincs lakcímkártya szerint elhelyezve.

Mindkét szülő 50-50%-os támogatási összegre jogosult, amennyiben külön-külön mindkettőjük lakóhelye megegyezik legalább egy közös gyermek lakóhelyével. Természetesen amennyiben az egyik szülő lemond teljes bizonyító erejű magánokiratban arról, hogy maga is támogatást igényeljen a lakcímkártya szerint nála lakó gyermekére tekintettel, akkor a másik szülő a teljes 100%-os támogatási összeget igénybe veheti.

 

Mire használható fel a támogatás?

– víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje

– fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel

– fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is

– épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat

– a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása

– tető cseréje, felújítása, szigetelése

– égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése

– klímaberendezés beépítése, cseréje

– napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje

– belső tér felújítása, ideértve:

 • a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
 • a galériaépítést,
 • a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
 • a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
 • a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
 • a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
 • a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése, valamint
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

A felújítás igazolása:

A felújítást az Államkincstár felé megfelelő bizonylatokkal szükséges igazolni az otthonfelújítási támogatás sikeres igényléséhez. Az Államkincstárnak a Kincstár honlapjáról letölthető támogatásigénylő dokumentumcsomagon túl az alábbiakat szükséges megküldeni:

 • az igénylő – együttes igénylés esetén az igénylők egyike – saját nevére szóló tételes számla Elfogadható a nem tételes számla is, amennyiben az anyagdíj összesítés és a munkadíj összesítés külön soron szerepel rajta, de ebben az esetben szükséges egy számlarészletezőt csatolni, melyben tételesen minden felhasznált anyag és munkadíj külön soron fel van tüntetve, vagy a vállalkozói szerződésben is lehetőség van ezen felhasznált anyagok és felszámított munkadíjak tételes, soronkénti, részletes szerepeltetésére. (Vállalkozói szerződés minta letölthető az Államkincstár honlapjáról.)
 • nemcsak a számlák (és számlarészletezők) benyújtása szükséges, hanem a vállalkozói szerződés(ek) benyújtása is
 • a kiállított számlák kizárólag 0% vagy 27%-os ÁFA tartalmúak lehetnek, az 5%-os ÁFA tartalom nem elfogadható (mivel az az új építések generálkivitelezéséhez használható kizárólag, mely kör a felújítási támogatásból kizárt, mivel még nincs használatbavételi engedély)

 

A támogatási kérelem benyújtása:

A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon,

a) az igénylő, együttes igénylés esetén az igénylők egyike elektronikus azonosítását követően a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen,

b) postai úton vagy

c) személyesen a kormányablaknál nyújtható be.

A támogatás a jelen rendelet hatálybalépését követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető.

A kérelemhez mellékelni kell a következő dokumentumokat vagy annak / azoknak másolatát:

a) egy vagy több kivitelezővel 2021. január 1-jén vagy azt követően kötött vállalkozási szerződés vagy szerződések, amelyek részletesen meghatározzák a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat és azok díját – amennyiben a szükséges anyagokat is a vállalkozó biztosítja az igénylő részére, akkor anyagköltség és vállalkozói díj szerinti bontásban -, (a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.)

b) a 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított és teljesített, az építési tevékenységekhez szükséges anyagok költségeiről, illetve a vállalkozási szerződés szerinti felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokról szóló számlák, valamint az átutalással teljesített számlák esetén a kifizetést

c) az igénylőnek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermeknek a támogatással érintett lakásban legalább egy éve fennálló lakóhelyének, valamint a gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élésének igazolására a lakcímet igazoló hatósági igazolványok,

d) örökbefogadott gyermek esetén a gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozata

e) a várandósság 12. hetét betöltött magzat esetén a várandósgondozási könyv vonatkozó része vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás,

f) valamint az igénylő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy legkésőbb 60 nappal az élveszületést követően a születési anyakönyvi kivonatot, eb) a halvaszületést vagy a magzat elhalását követően az erre vonatkozó okiratot a Kincstár részére benyújtja,

g) 25. életévét betöltött gyermek esetén megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat, fc) a vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat vagy fd) a gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat

h) több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet,

i) a Kincstár által készített és az igénylő által kitöltött számlaösszesítő formanyomtatvány,

j) mozgáskorlátozott személy esetén ia) a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok vagy ib) a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott

k) szükség szerint szülő nyilatkozata a jogosultságról való lemondásról

l) együttes igénylés esetén az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához

m) az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata arról, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, lb) a 7. § (4) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,

n) ha volt csok igénylés az adott ingatlanra, akkor az ahhoz kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetést, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolatát benyújtja,

o) a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat,

p) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás,

q) Külföldi tb jogviszony esetén foglaltakról az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása

r) a személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély

s) Külföldi állampolgár esetén a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya

t) a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat

u) Beiktatta: 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § (1). Hatályos: 2021. I. 1-től. a napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét végző vállalkozó nyilatkozata a 7. § (5a) bekezdésben foglaltak teljesüléséről.

Az igénylő az elektronikus úton benyújtott kérelmét és mellékleteit – így különösen a szükséges mellékletek másolatait – saját maga is hitelesítheti.

Vállalkozási szerződés csak olyan kivitelezővel köthető, amely a szerződéskötéskor szerepel a működő adóalanyok állami adóhatóságnál vezetett nyilvántartásában.

A kérelem benyújtása napjának a kérelem és mellékletei a) elektronikus ügyintézés esetében a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen történő beküldésének (feltöltésének), b) postára adásának vagy c) a kormányablak általi átvételének napja minősül.

Amennyiben az a szülő, akinek a nevére a számlát kiállították, a kérelem benyújtását megelőzően elhalálozik, és a számlát a másik szülő csatolja a kérelméhez, ez a tény a számla elfogadhatóságát nem akadályozza.

A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el.

A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be.

Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, támogatói okiratot állít ki.

Ha az igénylő a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételeknek nem felel meg, akkor a Kincstár tájékoztatja az igénylőt a kérelem elutasításáról és annak indokáról.

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni. A helyszíni ellenőrzésről a Kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amelyet elektronikus úton megküld a Kincstár részére. (2) Ha a Kincstár a Kormányhivatal által megküldött jegyzőkönyvben foglalt tények alapján megállapítja, hogy az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

Szeretnél többet megtudni a hitellehetőségekről? Akkor kattints át a lakásfelújítási hitel témában írt blogcikkemre, ahol abban segítek Neked, hogy milyen megoldást érdemes választanod!

Tudtad, hogy nem minden banknál ér ugyanannyit a pénzed?

Az egyes bankok bírálati gyakorlata teljesen eltér egymástól, ezért mindenképpen érdemes szakértőhöz fordulnod, hogy a legtöbbet hozhasd ki a pénzedből!

Naprakészen ismerem az összes bank ajánlatát, szakértelemmel állítom össze az igénylő csomagot, prezentálva a három legkedvezőbb ajánlatot számodra, amelyekből Te választhatod ki a neked legmegfelelőbbet! Én pedig végig fogom a kezed a teljes hitelügyintézési folyamat alatt!

Ha engem választasz, extra kedvezményekben lehet részed, és zöldfolyosós ügyintézést biztosítok a legtöbb banknál, profi, kipróbált ügyintézői csapattal!

Ügyintézői szolgáltatásom számodra a kapcsolatfelvételtől a hitelfolyósításig 100%-ban ingyenes!

Kérj most ingyenes hitelügyintézést az alábbi gombra kattintva: